Şeker Hastalığı

Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir?

Pankreas vücudun glikozu kullanabilmesi, enerji olarak alabilmesi için insüline ihtiyaç duyar, bu insülin hiç üretilemiyorsa  vücut glikoz üretemiyor demektir. Bu duruma Tip 1 şeker hastalığı denilir.

Vücut insülin üretiyor ama kullanamaz ise buna da Tip 2 şeker hastalığı denilir.

Cerrahi olarak tedavi edilen hasta grubu Tip 2 olan hasta grubudur.

Tip 1 şeker hastalığı olanlar için ameliyat önerilmez. Çünkü bu  genelde çocukluk çağında ortaya çıkar ya da dışarıdan insüline ihtiyaç duyan hastalardır.

Tip 2 diyabet hastalığında cerrahi müdahalenin amacı;  vücudun üretttiği insülinin kullanıma yardımcı olunmasını sağlamaktır.

Yani bu ameliyatın yapılabilmesi için hastanın Tip 1 diyabet hastası olmaması ve hala pankreasında insülin üreten bir kısımın bulunması gereklidir.

Op. Dr. Kerim GÜZEL