Metabolik Cerrahi

Tip 2 Şeker Hastalığında Tedavi?

Tip 2 diabet heterojen çok etkenli dinamik hastalıktır. Hastalığın gelişimi sadece hormonal olmayıp psikolojik ve çevresel faktörlerde vardır. Diabette klasik tedavi eğitim egzersiz, Diyet, İlaçlar ve insülindir. Fakat bu tedavi protokolleriyle ancak diabetli hastaların yüzde 20 sinin kan şekerini kontrol altına alınır. Hastaların ancak yüzde 7 iki yıl süre ile doktorunun önerilerine uyuyor.

Op. Dr. Kerim GÜZEL