Op. Dr. Kerim Güzel

15.1.1975 tarhinde Samsun Çarşamba ilçesi Akkuzulu köyünde doğdum. İlk öğrenimi köy ilk okulunda , Orta öğrenimi Terme ilçesinde , lise öğrenmini Samsunda tamamaladım. 1993 yılında KTÜ tıp fakültesinde tip öğrenimine başladım. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenimimi tamamladım.1999 eylül ayı ile aralık ayı arsında kısa süreli olarak Artvin yusufeli devlet hastanesinde pretisyen hekim olarak çalıştım. 1999 yılı Aralık ayında Dr.Muhittin Ülker Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Prof Dr. Raci Aydın hocanın kliniğinde genel cerrahi eğitime başladım.(Hastane daha sonra Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ismiyle yeni binasına taşındı). 5 ocak 2004 tarihinde ihtisası tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldum. 2004 şubat tarihinde Genel cerrahi uzmanı olarak Çarşamba Devlet Hastanesinde çalışmaya başladım. 2008 yılında Çarşamba devlet hastanesinde gastrointestinal endoskopi ünitesini kurdum ve burada her türlü endoskopik işlemleri uygulamaya başladım. 2009 ile 2010 yılı arasında başhekim yardımcılığı görevinde bulundum.

2010 Ocak ayından itibaren Hospitalpark Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi kadrosuna katıldım. Hospital park hastanesinde ileri laporoskopik cerrahinin gelişmesine öncülük ettim.

Hospital park hastanesinde ilk kez kendi yöntemimle SILS kolesistektomi (tek delikten safra kesesi ameliyatı) uyguladım.

Obezite ve diabet cerrahisinde etkili olana aşağıdaki ameliyat tiplerini hastanemizde ilk defa uygulamaya başladım.

  • Laporoskopik Sleeve Gastrektomi ( Tüp mide )
  • Laparoskopik sleeve gastrektomi +Duodenal switch + duodenojejunal bypass
  • SADI-S operasyonu
  • Laparoskopik mini gastrik bypas gibi ileri laparoskpik deneyim gerektiren ameliyatları başarıyla uyguladım

Samsunda ve hastanemizde metabolik cerrahinin ( Tip 2 Şeker Hastalığı ameliyatı) güçlü ameliyatlarından olan Sleeve gastrektomi + Transit bipartition ameliyatını Doç .Dr. Alper Çelikten sonra ilk uygulayıcısı oldum. Aynı zamanda metabolik cerrahi derneği başkanı Doç.Dr. Alper Çelik beyin yönettiği  metabolik cerrahi çalışma grubuna katıldım.

Obezite ve metabolik cerrahi ve ileri laporoskopik cerrahi  konularında bir çok  kurslara, seminer ve kongrelere katıldım.

Malatya İnenü Üniversitesinde Prof. Dr. Michel Gagner katılımıyla Bariatrik cerrahi kursuna katıldım ve Dr. Gagner’in deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldum.

Yine Cerrahpaşa Tıp fakültesinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği tarafından düzenlelenen Obezite Cerrahisi okuluna katılarak obezite cerrahisinde en etkin yöntemlerin tartışıldığı ve ülkemizde ve dünyada bu konuda en deneyimli cerrahların eğitmen olduğu (Prof.Dr.Robert Rutladge ve bir çok cerrah) programlara katılarak bu konudaki tecrübelerden istifade ettim.

Pür Metabolik Cerrahininin güçlü ameliyatlarından olan ve Birezilya’lı cerrah Prof. Dr. Sergio santoro tarafından tıp dünyasına kazandırılan Transit bipartition ameliyatını onun desteğiyle uygulamaya başladım ve kendisiyle tanışma fırsatı bularak onun deneyimlerinden istifade ettim.

Bize her zaman Metabolik cerrahi konusunda yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Doç.Dr.Alper Çelik beyin nezaretinde vakıf tarafından düzlenen metabolik cerrahi okulunun ilk katılımcılarından oldum ve metabolik cerrahi eğitimi aldım.

Avrupa’da en fazla obezite cerrahisinin uygulayıcısı olan Prof. Dr. Bruno Dilleman’sın yanında Belçika Brugge kentinde AZ Sint-Jan hastanesin’de obezite cerrahisinde REDO Cerrahi (düzeltme ameliyatları) konusunda eğitim aldım.

Halen Hospitalpark Samsun Meydan Hastanesin’de ileri laparoskopik cerrahiler ve laparoskopik obesite ve metabolik cerrahi ameliyatları uygulamaya devam etmekteyim.

Ayrıca hospital park hastanesinde ilk kez;

  • Laporoskopik kolodok eksplarasyonu
  • Laporoskopik kalın barsak ve mide ameliyatları
  • Laporoskopik subtotal ve distal pnkreatektomi ameliyatları
  • İntrakarporeal el dikişi ile laporoskopik pilor stenozu gibi ileri laporoskopi deneyi gerektiren ameliyatların ilk uygulayıcı oldum.

Op. Dr. Kerim GÜZEL